سیاه قلم «charcoal art» امرورزه جایگاه ویژه ای در بین هنرمندان و طراحان و دوستداران هنر نقاشی دارد. سیاه قلم نوعی نقاشی است که در آن فقط از قلم و مرکب سیاه، ذغال یا مداد کار استفاده می شود و فاقد رنگ آمیزی با رنگ های دیگر است. به طور خاص سیاه قلم به مفهوم کاربرد زغال یا مداد زغالی برای کشیدن طرح و به ویژه چهره است. در نقاشی سیاه قلم تکنیک های مختلفی وجود دارد، مهمترین تکنیک های سیاه قلم عبارت هستند از:

  • هاشور زنی (hatching)

  • سایش (Rubbing)

  • محو کردن (blending)

  • پاک کن زنی(Lifting  or Erasing)

سیاه قلم؛ تکنیک اجرا و سایه پردازی طرح یک چهره یا تصویر است که طرح اولیه آن رسم شده است. در قدیم شاگردان کمال الملک و وی با پودر زغال و مل آن را انجام می‌ دادند، امروزه مواد و وسایل مورد استفاده قدری تفاوت دارد.

 

سیاه قلم می تواند از چهره شما، دوستان و افراد خانواده شما طراحی و نقاشی شود یا از روی یک منظره یا تصویر خاص!